Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ Khai Giảng Khóa II/2015-2016

Chương trình Việt ngữ tại Trung tâm Việt ngữ Tiếng Mẹ sẽ khai giảng Khóa II, niên khóa 2015-2016 vào Chúa Nhật, ngày 10 tháng 1, năm 2016 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt, địa chỉ số 2051 West Warner Road, Suite 22, Chandler, AZ 85224 (ngay bên cạnh phòng mạch nha khoa Ki Ngô). Ngày khai giảng (First day of school): Chúa Nhật, ngày 10 tháng 1, năm 2016 (Sunday, January 10, 2016) Ngày nghỉ (Holidays): Chúa Nhật, ngày 7 tháng 2, năm 2016 (tết Nguyên Đán) Sunday, February 7, 2016 (Vietnamese New Year) Chúa Nhật, ngày 27 tháng 3, năm 2016 (ngày nghỉ Xuân) Ngày thi của các lớp Việt ngữ (Exam days for Vietnamese classes): Xin phụ huynh lưu ý: học sinh có thể ra về sớm hơn thường lệ tùy theo giờ thi xong của mỗi lớp. Chúa Nhật, ngày 13 tháng 3, năm 2016 (thi giữa khóa) Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5, năm 2016 (thi cuối khóa) • Xin quý vị vui lòng bấm vào (các) đề mục dưới đây để xem: Please click on the headings below for more information: ◊ Danh sách học sinh các lớp Việt ngữ ◊ Danh sách các lớp Việt ngữ ◊ Ngày và giờ học của các lớp Việt ngữ . • Vì lý do số học sinh ghi danh/dự đoán vào các lớp sau đây không đủ để hình thành lớp nên trung tâm sẽ tạm đình hoãn các lớp Việt ngữ 4A, 4B, 5A, 5B, ĐTI, và ĐTII cho đến khóa kế tiếp hoặc cho đến khi có thông báo mới. Các học sinh đã ghi danh vào các lớp kể trên vẫn được hoan nghênh đến dự thính ở các lớp tự chọn trong thời gian chờ đợi (xin thông báo trước với trung tâm hoặc giáo viên phụ trách của lớp được chọn). Mọi thắc mắc về chi tiết, xin liên lạc với trung tâm tại địa chỉ điện thư TiengMe@TiengMe.org hoặc ở số điện thoại (480) 240-0821. . • Xin quý vị vui lòng mang tiền mặt (chúng tôi không nhận thẻ và chi phiếu) khi mua sách. Please bring cash only for our book(s). . ◊ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Vỡ Lòng ––––– $10.00/quyển (dành cho lớp Việt ngữ Vỡ Lòng / for Beginning Vietnamese class) . ◊ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Lớp Một ––––– $20.00/quyển (dành cho lớp Việt ngữ 1A & 1B / for Vietnamese classes 1A & 1B) . ◊ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Lớp Hai ––––– $20.00/quyển (dành cho lớp Việt ngữ 2A & 2B / for Vietnamese classes 2A & 2B) . ◊ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Lớp Ba ––––– $10.00/quyển (dành cho lớp Việt ngữ 3A & 3B / for Vietnamese classes 3A & 3B) . ◊ BÀI HỌC VIỆT NGỮ Người Việt, Nước Việt ––––– $20.00/quyển (dành cho lớp Việt ngữ 4 & 5 / for Vietnamese classes 4A, 4B, 5A, & 5B) • Học viên/học sinh cần mang theo vở và bút/bút chì khi đến lớp. • Phụ huynh/học sinh/học viên có thể yêu cầu đổi lớp nếu cần thiết. • Dưới đây là (các) vật dụng cần thiết cho khóa học mới. Chúng tôi xin đón nhận sự đóng góp của quý vị tại trung tâm trong giờ sinh hoạt. Xin cảm ơn quý vị. — giấy viết (có bấm khoanh, gạch hàng)

http://tiengme.org/blog/ttvn-tieng-me-khai-giang-khoa-moi/]]]]> ]]>