Children Vietnamese New Year Festival 2016

THIẾU NHI ĂN TẾT FESTIVAL INFORMATION Ngày (Date): 2/6/2016 Thời Gian (Time): 5PM-8PM Địa Điểm (Location): ANDERSEN ELEMENTARY SCHOOL 1350 N. Pennington Chandler, AZ 85224 PARTNERS AND SPONSORS This event is made possible with the support of: V247, Sunlight Nail Supply, Thai Foot Massage, Hội Á-Mỹ Cao Niên, Gia đình Phật Tử Chơn Chánh, Nhóm Múa Serenity Dance Group, Hội Hậu Duệ VNCH, Hội Thánh Tin Lành Greenfield, Đoàn Nghệ Thuật Cải Lương Xương Rồng Trắng, âm thanh Tình Xanh Band… To sponsor or take part in our event, please call (480) 459-9530 or email us at buttremagazine@hotmail.com. VOLUNTEER OPPORTUNITIES To volunteer, please call (480) 459-9530 or email us at buttremagazine@hotmail.com.

http://www.buttre.org/LunarNewYearFest2016.html]]]]> ]]>