But Tre Magazine May 2016 Issue

Theo nguồn tin trên trang facebook của But Tre Magazine

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, 5.000 quyển BT được phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, NM, Cali, và Texas. Trên bìa báo tháng này là Miss Ao Dai Southern Arizona 2016: Michelle Huynh. Ảnh do Neil Peters chụp, chỉnh sửa do Janin Dispo, và Vinh Trần thiết kế. Các bạn muốn tham gia Tuyển Lựa Ảnh Bìa xin vui lòng email ảnh đến ButTreMagazine@hotmail.com hoặc ButTre@ButTre.org. On May 22nd, 2016, 5000 But Tre magazines have been distributed to businesses throughout AZ. The magazine will arrive in Utah, NM, Cali, and Texas within 4 days. This issue cover model is Miss Ao Dai Southern Arizona 2016: Michelle Huynh. Image was photographed by Neil Peters, edited by Janin Dispo and designed by Vinh Tran. To submit your images for a chance to be on the cover of But Tre, please send your images to ButTreMagazine@hotmail.com or ButTre@ButTre.org.

https://www.facebook.com/buttremagazine/]]]]> ]]>