Bút Tre #161 – Báo Xuân Mậu Tuất

But Tre Magazine January 2018 Issue

Don’t forget to pick up your copy of the Bút Tre January 2018 issue starting today at Vietnamese + Asian businesses sponsoring us. Bút Tre #161 – Báo Xuân Mậu Tuất: Vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, báo Bút Tre được phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, New Mexico, Colorado, và Texas. Trên bìa báo tháng này là Jenny Quyên Phan – Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Arizona 2017. Hình được Viet Photo AZ chụp và chỉnh sửa, và trang bìa do Vinh Trần thiết kế.

Theo nguồn tin trên trang facebook của But Tre Magazine

https://www.facebook.com/buttremagazine/]]]]> ]]>