ĐẠI NHẠC HỘI MỪNG XUÂN & HOA HẬU VIỆT NAM ARIZONA 2018

Theo tin But Tre Magazine và Cộng Đồng Việt Nam Arizona

Nhá Hàng Poster TẾT 2018: ĐẠI NHẠC HỘI MỪNG XUÂN & HOA HẬU VIỆT NAM ARIZONA 2018 Giải HH VN AZ: $1000 CASH & nhiều tặng vật Cùng 7 Giải Phụ Liên lạc ghi danh: Minhha Le480-650-5327 hoặc 602-481-2647 Ưu tiên cho 20 thí sinh ghi danh đầu tiên. P/S: Nhiều ca sĩ, Nghệ Sĩ và nhiều bất ngờ sẽ được thông báo trong Website của Cộng Đồng www.CDVNAZ.ORG và But Tre Magazine ( Báo Nguyệt San Bút Tre )

WHAT: ĐẠI NHẠC HỘI MỪNG XUÂN & HOA HẬU VIỆT NAM ARIZONA 2018 WHEN February 17, 2018 from 7 PM to 11 PM WHERE: Dobson High SchoolDobson High School, 1501 West Guadalupe Road, Mesa, AZ 85202-7575

]]]]> ]]>