Trường Đại học Phoenix công bố 13 loại học bổng mới dựa trên thành tích cao khi duy trì điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn có sẵn vào mùa thu 2020 trị giá từ 2.000 đến 3.000 đô la cho mỗi học bổng có thể được áp dụng cho học phí trong chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ


Theo nguồn tin University of Phoenix trên trang mạng prnewswire.com

Trường Đại học Phoenix công bố 13 loại học bổng mới dựa trên thành tích cao khi duy trì điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn có sẵn vào mùa thu 2020 trị giá từ 2.000 đến 3.000 đô la cho mỗi học bổng có thể được áp dụng cho học phí trong chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ.

PHOENIX, ngày 19 tháng 8 năm 2020

Hôm nay Đại học Phoenix đã công bố một cam kết mới đối với sinh viên và cựu sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực của trường để tiếp tục làm cho việc học đại học trở nên hợp lý hơn: lên đến 1 triệu đô la một tháng học bổng cho sinh viên có hồ sơ thành công. Các quỹ sẽ được phân phối thông qua 13 loại học bổng mới dựa trên thành tích: Học bổng Cựu sinh viên, Học bổng Kiên trì, và Học bổng Thành tích Học tập. Những sinh viên và cựu sinh viên đạt thành tích cao có thể đủ điều kiện nhận học bổng hàng nghìn đô la vào mùa thu này để hỗ trợ họ trên hành trình học tập. Học bổng dành cho sinh viên và cựu sinh viên đã duy trì điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn, tùy thuộc vào học bổng và phản ánh cam kết của trường đại học đối với sinh viên và cựu sinh viên trong việc theo đuổi giáo dục đại học.

“Những học bổng mới này sẽ giúp sinh viên và cựu sinh viên có thành tích thành công thúc đẩy mục tiêu học tập và nghề nghiệp của họ; và đó chỉ là một trong những cách chúng tôi đang giúp đáp ứng nhu cầu của những người trưởng thành đang đi làm,” Peter Cohen nói (chủ tịch trường Đại học. của Phoenix – president of University of Phoenix). “Ngoài các học bổng này, đảm bảo học phí của chúng tôi cũng đã giảm chi phí học phí và mang lại sự chắc chắn về cam kết tài chính cho sinh viên của chúng tôi. Đồng thời, quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà tuyển dụng giúp tiết kiệm cho nhân viên đủ điều kiện theo học bậc đại học. Cam kết học bổng mới này thúc đẩy nỗ lực không ngừng của chúng tôi hỗ trợ sinh viên trong suốt hành trình học tập của họ và làm cho nó hợp lý hơn. ”

Các học bổng mới có sẵn vào tháng 9 và tháng 10, trị giá từ 2.000 đến 3.000 đô la cho mỗi học bổng có thể được áp dụng cho học phí trong chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ. Sinh viên và cựu sinh viên quan tâm hiện có thể ghi danh thông qua cổng học bổng khi truy cập tại: https://www.phoenix.edu/tuition_and_financial_options/scholarships/institutional-scholarships.html.

SOURCE Đại học Phoenix

Liên kết liên quan

http://phoenix.edu


University of Phoenix Announces New Scholarship Commitment to Help High-Achieving Students on Their Education Journey

PHOENIX, Aug. 19, 2020 /PRNewswire/ — Today, University of Phoenix announced a new commitment to students and alumni that will further the university’s efforts to continue making college more affordable: up to $1 million a month in scholarships for students with a track record of success. The funds will be distributed through 13 new, merit-based scholarship types: Alumni Scholarships, Persistence Scholarships, and the Academic Achievement Scholarships. High-achieving students and alumni may qualify to receive thousands of dollars in scholarships this fall to support them on their education journey. Scholarships are available to students and alumni who have maintained a 3.0 or higher GPA, depending on the scholarship, and reflect the university’s commitment to students and alumni in their pursuit of higher education.

“These new scholarships will help students and alumni with a track record of success advance their education and career goals; and it is just one of the ways we’re helping to meet the needs of working adults,” said Peter Cohen, president of University of Phoenix. “In addition to these scholarships, our tuition guarantee has also lowered the cost of tuition and provided financial commitment certainty for our students. And, our partnerships with employers provide savings for eligible employees pursuing higher education. This new scholarship commitment furthers our ongoing efforts to support students throughout their academic journey and make it more affordable.”

The new scholarships, available September and October, are worth between up to $2,000 and $3,000 per scholarship, can be applied to tuition charges in a bachelor’s or master’s degree program. Interested students and alumni can now apply through the scholarship portal, which can be accessed at: https://www.phoenix.edu/tuition_and_financial_options/scholarships/institutional-scholarships.html.

SOURCE University of Phoenix

Related Links

http://phoenix.edu


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


https://www.prnewswire.com/news-releases/university-of-phoenix-announces-new-scholarship-commitment-to-help-high-achieving-students-on-their-education-journey-301114520.html