Trump dẫn trước Biden với tỷ lệ 47%-43% khi cạnh tranh Tổng thống năm 2024 trong tiểu bang Arizona theo cuộc thăm dò mới nhất của Kaplan Strategies trong tháng 4


Theo nguồn tin trên trang của Kaplan Strategies

Trump dẫn trước Biden với tỷ lệ 47%-43% Khi cạnh tranh Tổng thống năm 2024 trong tiểu bang Arizona theo cuộc thăm dò mới nhất của Kaplan Strategies trong tháng 4


Donald Trump 47%
Joe Biden 43%


Donald Trump 47%
Joe Biden 43%


Poll Results:
Arizona: Trump 47, Biden 43
Conducted: April 20, 2024 to April 21, 2024
DONALD TRUMP IN A STRONG POSITION TO WIN KEY BATTLEGROUND STATES
Friday, April 26, 2024

DONALD TRUMP IN A STRONG POSITION TO WIN KEY BATTLEGROUND STATES