Arizona: Huấn Luyện Giáo Chức Bắn Súng …

Theo nguồn tin trang mạng của vietbao.com Arizona: Huấn Luyện Giáo Chức Bắn Súng; Utah: 200 Nhà Giáo Ghi Danh Để Được Huấn Luyện Sử Dụng Súng

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-201842_5-15_6-1_17-24728_14-2_15-2/

]]]]> ]]>